Donkey Kong 64

Denne perlen skulle virkelig ha vært med på del 1, men grunnet rettigheter til diverse karakterer måtte det vente til del 2. Donkey Kong tok i dette spillet sine første skritt i den tredje dimensjonen, men han var ikke alene. I tillegg til Diddy hadde han også med seg Lanky, Tiny og Chunky som alle brakte med seg ulike måter å komme seg videre i spillet.