SecretCast 7 – Sony Legacy

SecretCast
SecretCast
SecretCast 7 - Sony Legacy
/

I dag har vi med oss en Geo for å prate om PS Vita og PS TV som nylig ble gjort om til «legacy plattforms». Blir en noe lengre podcast da man har mye på hjerte å si om temaet.

o8iwdit3yvppyqvd2txr